Elbox

Instalacje elektryczne w modernizowanych obiektach nawęglania w Elektrowni Bełchatów

Od początku 2001 roku Elektrownia Bełchatów realizuje program modernizacji obiektów nawęglania. Jako pierwszy był modernizowany most skośny przenośników węglowych PI/11 obsługujący cztery pierwsze bloki energetyczne. Obecnie z przewidzianego zakresu wykonano prace na I i II ciąg nawęglania oraz większość obiektów z ciągu III.
Nasza firma wykonywała robo-ty w następujących obiektach: PI/20, PI/12, PI/11, PI/10, PI/9, PI/7, PI/6, PII/11, PII/10, PII/8, PIII/2, PIII/12, PIII/11, PIII/10, PIII/9, PIII/8, PIII/7, PIII/6, PIII/2. Obecnie bierzemy udział w modernizacji budynku PIII/10 oraz budynku węzła rozdzielczego P0, który jest przystosowany do transportu węgla dla bloku 858MW.
Zakres wykonanych robót elektrycznych w tych budynkach obejmuje: 
- wymianę rozdzielni oświetleniowych 230VAC
i 220VDC,
- rozbudowę rozdzielni potrzeb ogólnych 0,4kV,
- wykonanie instalacji oświetlenia
podstawowego i awaryjnego,
- wykonanie instalaci zestawów remontowych,
- wykonanie instalacji elektrycznej dla zasilania
i sterowania systemów wentylacji i klimatyzacji.Aktualności

14.01.2019 Modernizacja oświetlenia w EC Siekierki

PGNiG Termika konsekwentnie modernizuje instalacje oświetleniową ...

więcej
strona główna