Elbox

System Zarządzania Jakością

Od 2005 roku posiadamy 
Certyfikat
Systemu Zarządzania Jakością
ISO 9001

w zakresie: 
"Projektowania i montażu instalacji elektrycznych,
teletechnicznych i AKPiA oraz produkcji rozdzielni
elektrycznych 0,4kV"

Przy wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością korzystaliśmy z dotacji unijnych w ramach Sektorowego Programu Rozwoju MSP i Innowacji.
Pierwszą certyfikację systemu przepro-wadziła firma DET NORSKE VERITAS.
Kolejny certyfikat wydała firma QUALITY & RELIABILITY Polska Sp. z o.o.

Aktualności

2.03.2015r. Będziemy uczestniczyć w budowie zakładu produkującego biopaliwo.

< ...

więcej
strona główna