Elbox

O firmie

Firmę "ELBOX" Sp. z o.o. założyli w 1988r. mgr inż. Jerzy Figlus i mgr inż. Grzegorz Kucharski. W chwili powołania spółki obaj posiadali kilkunastoletnie doświadczenia zawodowe nabyte głównie w czasie budowy Elektrowni Bełchatów. Zamiarem wspólników było stworzenie niedużej, prężnej firmy elektrycznej, umiejącej swobodnie poruszać się w nowoczesnych, dużych zakładach przemysłowych, gdzie w pełni będą mogli wykorzystać posiadaną wiedzę techniczną i doświadczenie. Firma szybko zdobyła dobrą markę a w ślad za tym otrzymała  spodziewane zlecenia.

Obecnie zajmujemy się realizacją robót elektrycznych zarówno w obiektach przemysłowych  jak i budownictwa ogólnego. Rozszerzyliśmy wachlarz naszych usług o instalacje AKPiA oraz instalacje teletechniczne. Stanowią one coraz większy udział w obrotach firmy. W życie weszły nowe przepisy nakładające na niektórych inwestorów obowiązek wykonywania instalacji sygnalizacji pożaru (SAP), instalacji dżwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) czy instalacji telewizji przemysłowej (CCTV). Spowodowało to znaczny wzrost zainteresowania tymi instalacjami. Po uzyskaniu stosownych uprawnień oraz zdobyciu niezbędnych doświadczeń staliśmy się specjalistami w tej dziedzinie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniu rynku uruchomiliśmy dział projektowy, który opracowuje zarówno dokumentacje elektryczne jak i teletechniczne.

Tak szeroka oferta jest możliwa dzięki doświadczonej kadrze inżynieryjno-technicznej oraz wykwalifikowanym pracownikom. Spółka zatrudnia 48 osób. W tym 8 osób z wykształceniem wyższym oraz 18 z wykształceniem średnim. Trzon firmy stanowią ludzie z wieloletnim stażem zawodowym. Trzy osoby posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi. Trzydziestu trzech pracowników posiada zaświadczenia kwalifikacyjne (SEP) uprawniające do wykonywania robót elektrycznych. Firma posiada własną obsługę księgową, kadrową i BHP.

Firma systematycznie zwiększa bazę logistyczną i sprzętową. Od 2007r. zaczęliśmy przenosić poszczególne działy do nowej siedziby przy ul. Montażowej 3a w Rogowcu k. Bełchatowa.  Aktualnie w budynku o powierzchni ok. 1000 m2 mieszczą się biura, warsztaty, szatnie oraz magazyny.

W roku 2005 wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 w zakresie: "Projektowanie i montaż instalacji elektrycznych, teletechnicznych i AKPiA. Produkcja rozdzielni elektrycznych 0,4 kV". Pierwszą certyfikację systemu przeprowadzała firma DET NORSKE VERITAS. Na wdrożenie systemu dostaliśmy dofinansowanie z Funduszy Unijnych.

Wiedza, doświadczenie, operatywność i elastyczność są głównymi atutami firmy. Naszym podstawowym celem jest zadowolenie klienta. Staramy się odpowiedzieć na każde zapytanie ofertowe. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy.

Aktualności

14.01.2019 Modernizacja oświetlenia w EC Siekierki

PGNiG Termika konsekwentnie modernizuje instalacje oświetleniową ...

więcej
strona główna