Elbox

Instalacje elektryczne i teletechniczne w obiektach Centrum Dystrybucyjnego

Na zlecenie firmy "BINŻ" sp. z o.o. w roku 2007 wykonaliśmy roboty elektryczne i teletechniczne w nowobudowanej hali magazynowej nr 10 oraz w części socjalno-biurowej na terenie Centrum Dystrybucyjnego "Logistic City" w Piotrkowie Trybunalskim.

Zakres wykonanych robót elektrycznych w hali magazynowej obejmował: 
- isntalacje oświetlenia podstawowego
i ewakuacyjnego,
- instalacje zasilania urządzeń technologicznych,
- instalacje siłowe i gniazd wtyczkowych,
- instalacje uziemiające,
- oświetlenie terenu wokół hali,
- linie kablowe ze stacji transformatorowej,
- instalcje monitorowania p.poż. (SAP),

a w części socjalno-biurowej:
- instalcje oświetleniowe,
- instalcje gniazd komputerowych,
- instalacje gniazd wtyczkowych,
- zasilanie innych urządzeń elektrycznych,
- instalacje uziemijące,
- oświetlenie terenu wokół hali,
- instalacje monitorowania p.poż. (SAP).

W ramach powyższego zadania wykonaliśmy również przyłącze sieci elektroenergetycznej i kanalizacji teletechnicznej.

Aktualności

14.01.2019 Modernizacja oświetlenia w EC Siekierki

PGNiG Termika konsekwentnie modernizuje instalacje oświetleniową ...

więcej
strona główna