Elbox

Modernizacja oświetlenia maszynowni w Elektrociepłowni Siekierki


Na zlecenie PGNiG Termika zmodernizowaliśmy oświetlenie podstawowe i awaryjne w maszynowni w Elektrociepłowni Siekierki. Stare oświetlenie sprawiało duży kłopot Inwestorowi ponieważ zamontowane na stropie hali oprawy rtęciowe (w przypadku oświetlenia podstawowego) i żarowe (oświetlenie awaryjne) były mocno wyeksploatowane, a prace konserwacyjne były możliwe tylko z suwnicy. Ważnym powodem modernizacji była duża energochłonność tego oświetlenia. Mając to na uwadze postanowiono przeprowadzić modernizację narzucając następujące wymagania:

- nowe oprawy oświetlenia podstawowego będą oprawami ze źródłami LED, przystosowanymi do pracy w temperaturze 55°C, o skuteczności świetlnej minimum 110 lm/W, minimalnej żywotności 50 000 h, szczelności IP 65, sterowane czujnikami natężenia oświetlenia przez system DALI,

- nowe oprawy oświetlenia awaryjnego będą oprawami ze źródłami LED, posiadającymi świadectwo dopuszczenia CNBOP, spełniające wymogi systemu E90, zasilane z centralnej baterii 220 V DC,

- instalacja zasilająca oświetlenie awaryjne (trasy kablowe, okablowanie, rozdzielnice) musi spełniać wymogi systemu E90.

Uwzględniając powyższe wymagania zaprojektowaliśmy instalację oświetlenia podstawowego z zastosowaniem opraw typu Ultima LED; 2.0; I; 4000K; PRO; DALI produkowanych przez polską firmę LUXON sp. Z o.o. z Wrocławia. System sterowania oparty na cyfrowym standardzie DALI dostarczyła i zaprogramowała firma HELVAR. Instalacja jest sterowana automatycznie przez 6 czujników natężenia oświetlenia oraz ręcznie przez szereg przycisków sterujących umożliwiających tworzenie nieograniczonej ilości scen dostosowanych do chwilowych potrzeb.

W warunkach technicznych opisujących instalację oświetlenia awaryjnego Inwestor wymagał aby średnie natężenie na całej powierzchni maszynowni wynosiło min. 1 lx natomiast na drogach ewakuacyjnych min. 3 lx a obszarów w których znajduje się sprzęt gaśniczy min. 5 lx. Te warunki wymagały precyzyjnego rozmieszczenia punktów oświetleniowych. Zaprojektowaliśmy zastosowanie dwóch typów opraw produkowanych przez polską firmę TM Technologie z Krakowa:   szerokostrumieniową ONTEC S M5 05 CB1   oraz wyposażoną w wąskostrumieniowe soczewki ONTEC S F2 05 CB1. Łącznie zamontowaliśmy 276 tych opraw. Wymóg aby instalacja zasilająca oświetlenie awaryjne spełniała wymogi systemu E90 w przypadku rozdzielnic spełniliśmy stosując  obudowy FIREBOX produkcji firmy PRE Edward Biel  z Piekar k/Krakowa.

Wykonane instalacje pomyślnie przeszły testy i badania pomontażowe.

W grudniu 2018r nowe oświetlenie zostało przekazane do eksploatacji.

Aktualności

14.01.2019 Modernizacja oświetlenia w EC Siekierki

PGNiG Termika konsekwentnie modernizuje instalacje oświetleniową ...

więcej
strona główna