Elbox

Układ alarmowania w Elektrowni Bełchatów

W 2005 r. na zlecenie Centrum Usług Elektronicznych "SCH elektronik" wykonaliśmy prace projektowe i montażowe w zakresie instalacji zasilania i sterowania syrenami związane z realizacją zadania: Wykonanie układu alarmowania w Elektrowni Bełchatów:
1. Wykonaliśmy części projektu w zakresie:
- okablowania instalacji sterowania i zasila-
nia szaf zasilająco-sterowniczych,
- zaprojektowanie rozdzielnic zasilających
syreny,
- dobór zabezpieczeń, kabli i tras dla zasila-
nia rozdzielnic, szaf zasilająco-sterowni-
czych i syren.
2. Wykonaliśmy prace montażowe w oparciu
o ww. projekt techniczny:
- montaż konstrukcji kablowych oraz kabli
zasilających i sterowniczych,
- demontaż "starych" rozdzielnic i syren,
- montaż "nowych" szaf zasilająco-sterowni-
czych i syren,
- wykonanie pomiarów elektrycznych pomon-
tażowych dla instalacji zasilającej.
2. Uczestniczyliśmy w uruchomieniu i przekaza-
niu do eksploatacji wykonanego systemu:
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,
- wykonanie instrukcji eksploatacji rozdziel-
nic i sieci kablowej.

Aktualności

14.01.2019 Modernizacja oświetlenia w EC Siekierki

PGNiG Termika konsekwentnie modernizuje instalacje oświetleniową ...

więcej
strona główna