Elbox

System Zarządzania Jakością

Od 2005 roku posiadamy 
Certyfikat
Systemu Zarządzania Jakością
ISO 9001

w zakresie: 
"Projektowania i montażu instalacji elektrycznych,
teletechnicznych i AKPiA oraz produkcji rozdzielnic
elektrycznych 0,4kV"

Przy wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością korzystaliśmy z dotacji unijnych w ramach Sektorowego Programu Rozwoju MSP i Innowacji.
Pierwszą certyfikację systemu przepro-wadziła firma DET NORSKE VERITAS.
Obecnie audyty są przeprowadzane przez firmę QUALITY & RELIABILITY Polska Sp. z o.o.

Aktualności

14.01.2019 Modernizacja oświetlenia w EC Siekierki

PGNiG Termika konsekwentnie modernizuje instalacje oświetleniową ...

więcej
strona główna