Elbox

14.01.2019 Modernizacja oświetlenia w EC Siekierki


PGNiG Termika konsekwentnie modernizuje instalacje oświetleniową w EC Siekierki.

Po zakończeniu prac związanych z modernizacją oświetlenia maszynowni dostaliśmy zlecenie na modernizację instalacji zasilającej oświetlenie dróg ewakuacyjnych w budynku głównym elektrociepłowni. Cała instalacja łącznie z rozdzielnicami będzie wykonana w technologii spełniającej wymogi systemu E90. 

strona główna