Elbox

14.01.2019 Nowy kontrakt w Elektrowni Bełchatów


Podpisaliśmu z firmą RAFAKO S.A. umowę na przebudowę sieci elektrycznych 0,4kV i 6kV, sieci AKPiA, sieci teletechnicznych i ppoż. w rejonie młynowni kamienia wapiennego w Elektrowni Bełchatów.

Prace te są związane z "Rozbudową młynowni i układu rozładunku kamienia wapiennego" mająca na celu przystosowanie do konkluzji BAT. 

strona główna