Elbox

06.12.2017 Elektrownia Bełchatów


Podpisaliśy umowę na wykonanie prac montażowych w branży elektrycznej i AKPiA związanych z wymianą pomp wody procesowej układu podgrzewu spalin bloków nr 8, 10, 11 i 12 w Eletrowni Bełchatów. 

Przewidywany termin zakońćzenia prac - koniec lutego 2018. 

strona główna