Elbox

24.08.2017 System ostrzegania ludności w powiecie szydłowieckim


Wygraliśmy przetarg na budowę "Systemu wczesnego ostrzegania pzred zjawiskami katastrofalnymi w powiecie szydłowieckim".

W ramach tego systemu przewiduje się budowę centrali oraz 16 punktów alarmowych rozmieszczonych w 5 gminach.

Instalacja będzie zintegrowana z Systemem Alarmowania i Ostrzegania Ludności Województwa Mazowieckiego.

strona główna