Elbox

07.06.2017 Poprawa bezpieczeństwa ludności w powiecie piaseczyńskim


W wyniku wygrania przetargu uzyskaliśmy zlecenie na "Budowę systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach w Powiecie Piaseczyńskim".

W ramach tego kontraktu zaprojektujemy i wybudujemy powiatowy system ostrzegania współpracujacy z systemem wojewódzkim oraz zarządzający ponad 70 punktami alarmowymi rozmieszczonymi na terenie 6 gmin. 

strona główna