Elbox

09.03.2017 Nowy kontrakt - PEC Bełchatów


Uzyskaliśmy zlecenie z Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bełchatowie na modernizację zabezpieczeń w 6-ciu polach transformatorowych rozdzielni 15kV w budynku przepompowni w Bełchatowie.

Przedmiotem tych prac będzie wykonanie projektu oraz zastąpienie obecnie pracujących zabezpieczeń ZAZ-TRP1 na nowocześniejsze cyfrowe zabezpieczenia typu CZAZ-U produkcji ZEG-Energetyka Sp. z o.o. 

strona główna