Elbox

28.08.2015 Nowy kontrakt w Elektrociepłowni Siekierki


Budimex S.A. realizuje dla PGNiG Termika S.A. zadanie pn. "Dostawa i montaż instalacji odazotowania oraz modernizacja instalacji odsiarczania spalin dla kotła K2 w EC Siekierki w Warszawie". 

W dniu 25 sierpnia br. podpisaliśmy z Generalnym Wykonwcą list intencyjny w sprawie realizacji uzgodnionego zakresu robót elektrycznych dla tego zadania. 

strona główna