Elbox

18.05.2015 Redukcja emisji rtęci do atmosfery.


Elektrownia Bełchatów we współpracy z Politechniką Łódzką zaangażowała się w opracowanie technologii redukcji emisji rtęci do atmosfery. W ramach tego zadania w Elektrowni będzie budowane stanowisko badawcze demonstratora sorpcji rtęci. Naszej firmie powierzono wykonanie wszystkich prac elektrycznych związanych z budową i uruchomieniem tego obiektu. 

strona główna