Elbox

29.03.2012r. Audyt odnowieniowy ISO 9001:2008


W dniu 29.03.2012r. odbył się audyt odnowieniowy, zakończony pozytywną opinią Q&R Polska Sp. z o.o. oraz przyznaniem Certyfikatu Sysytemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 w zakresie: "Projektowania i montażu instalacji elektrycznych, teletechnicznych i AKPiA. Produkcja rozdzielni elektrycznych 0,4kV".

strona główna