Elbox

24.06.2011r. Nowy kontrakt


W czerwcu podpisaliśmy umowę na wykonanie robót elektrycznych związanych z realizacją zadania: "Przebudowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Bełchatowie".
Prace będą realizowane do stycznia 2012r. 

strona główna