Elbox

27.02.2018 System ostrzegania ludności w powiecie sierpeckim


Zawarliśmy umowę z Powiatem Sierpeckim na budowę "Systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na terenie powiatu sierpeckiego". 

System będzie zintegrowany z istniejącymi Systemami Gminnymi oraz Systemem Ostrzegania i Alarmowania Województwa Mazowieckiego. 

Inwestycja jest współfinansowana przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. 

strona główna