Elbox

Instalacje elektryczne i AKPiA dla modernizowanych akcelatorów Ac 1.2 ÷ Ac 1.6 w Elektrowni Bełchatów


W ostatnich latach wykonaliśmy prace elektryczne i AKPiA związane z modernizacją Akcelatorów: Ac 1.2, Ac 1.4, Ac 1.5, Ac 1.6 w Elektrowni Bełchatów w Rogowcu. Wykonanie naszych prac umożliwiło włączenie ww. akcelatorów do istniejącego systemu sterowania gospodarką wodną w Elektrowni. 
W roku 2003 wykonaliśmy modernizację Akcelatora Ac 1.5, w 2005 r. - Akcelatora Ac 1.6, w 2007 r. - akcelatora Ac 1.4, w 2010r. - Akcelatora Ac 1.3, a w 2012 r. - Akcelatora 1.2.
Modernizacja ww. akcelatorów dotyczyła:
- uzupełnienia rozdzielni szafowej,
- instalacji zasilania napędów,
technologicznych,
- montażu kabli siłowych i sterowniczych,
- instalacji AKPiA,
- instalacji uziemiającej,
- instalacji oświetleniowej.
System automatyki akcelatorów Ac 1.4 i Ac 1.6 zintegrowano z systemem sterowania i wizualizacji instalacji uzdatniania wody w Elektrowni.


Aktualności

14.01.2019 Modernizacja oświetlenia w EC Siekierki

PGNiG Termika konsekwentnie modernizuje instalacje oświetleniową ...

więcej
strona główna