Elbox

03.12.2018 Dekontaminacja czujek jonizacyjnych


Wygraliśmy przetarg oraz podpisaliśmy kontrakt z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów na utylizację 300szt. zużytych czujek jonizacyjnych.

Jako jedna z nielicznych firm w Polsce posiadamy zezwolenie wydane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na obrót, instalowanie oraz obsługę izotopowych czujek dymu. 

strona główna