Elbox

14.07.2017 Prace modernizacyjne w EC Siekierki


Uzyskaliśmy zlecenie na wykonanie prac montażowych w ramach zadania "Modernizacja układów wzbudzenia dla bloków nr 7,8,9 i 10 w EC Siekierki". Głównym projektantem i dostawcą urządzeń jest Energotest Sp. z o.o.

strona główna