Elbox

16.05.2016 Nowy kontrakt w Elektrociepłowni Siekierki


PGNiG Termika zleciła firmie PPH "Wodbud" S.A. "Przebudowę zakładowej sieci wody ppoż. na terenie EC Siekierki w Warszawie".

W ramach tego zadania będziemy realizować całość prac elektrycznych i AKPiA.

Planowany termin zakońćzenia prac to koniec listopada 2016r. 

strona główna