Elbox

05.10.2015 Nowy kontrakt w Elektrowni Bełchatów


Podpisaliśmy z firmą IB Systems umowę na kompleksową realizację robót elektrycznych i teletchnicznych związanych z zadaniem pn. "Modernizacja instalacji ppoż. nawęglania przykotłowego bloków 1÷12".

Umowa obejmuje:

  • wykonanie tras kablowych,
  • okablowanie sygnałowe i zasilające,
  • montaż czujek i innych elementów systemu ADICOS,
  • montaz i uruchomienie systemu SAP.
Termin zakończenia robót to 15.12.2015r. 

strona główna