Elbox

2.03.2015r. Będziemy uczestniczyć w budowie zakładu produkującego biopaliwo.


W lutym podpisaliśmy umowę na wykonanie całości robót elektrycznych i teletechnicznych w budowanym w Bogumiłowie zakładzie produkcji paliwa syntetycznego.
Firma Ekobenz Sp. z o.o., w oparciu o opracowaną na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie nowatorską technologię, uruchamia przemysłową instalację do produkcji 22.500 ton/rok paliwa syntetycznego z etanolu. Prace budowlane rozpoczęły się już w ubiegłym roku. Rozruch instalacji jest przewidziany w grudniu b.r. 

 

 

strona główna