Elbox

15.12.2014


Podpisaliśmy umowę na wykonanie prac elektrycznych i AKPiA związanych z realizacją zadania pt. "Modernizacja Akcelatora Ac 1.1 w Elektrowni Bełchatów".

Akcelatory, które wchodzą w skład stacji dekarbonizacji wody dla obiegu chłodzenia są modernizowane od 2003 roku. Obecnie zaczyna się modernizacja szóstego, ostatniego w ramach której zostanie odnowiony budynek oraz całkowicie wymieniona instalacja technologiczna.
    Nasza firma w ramach zawartego kontraktu dostarczy i zabuduje nową rozdzielnicę główną 0,4 kV, wykona nową instalację elektryczną zasilającą technologię oraz urządzenia potrzeb ogólnych obiektu. Dostarczymy i zabudujemy nową aparaturę kontrolno-pomiarową usprawniającą pracę akcelatora. Zmodernizowany akcelator włączymy do istniejącego na gospodarce wodnej elektrowni systemu sterowania i wizualizacji procesem przygotowania wody dla potrzeb Elektrowni Bełchatów.
Zakończenie prac jest przewidziane na listopad 2015 roku. 

 

strona główna