Elbox

06.09.2011r. Nowy kontrakt


We wrześniu podpisaliśmy umowę na wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru, instalacji teletechnicznych i światłowdowej dla realizacji zadania: "Rozbudowa układu elektrycznego potrzeb ogólnych - budowa rozdzielni 6kV PR4 i PO5".
Prace będą realizowane do listopada 2011r.

strona główna