Elbox

14.01.2011r. Nowy kontrakt


W styczniu podpisaliśmy umowę na wykonanie robót elektrycznych, AKPiA oraz systemu sterowania i wizualizacji w ramach realizacji zadania: "Modernizacja pompowni i hydroforni S-3" w Elektrowni Bełchatów.
Prace będą realizowane do maja 2012r. 

strona główna